Andhra Pradesh State Schools---Srikakulam District Schools.

Srikakulam district schools- block-wise

Srikakulam district is located in the state of All Schools in Andhra Pradesh, India. Srikakulam district Schools are divided in to block wise. The following are the blocks in Srikakulam. Follow the links to find the schools in Srikakulam.

Blocks in Srikakulam district:

Amadalavalasa
Bhamini
Burja
Etcherla
G.sigadam
Gara
Hiramandalam
Ichapuram
Jalumuru
Kanchili
Kaviti
Kotabommali
Kotturu
Laveru
Laxminarsu Peta
Mandasa
Meliaputti
Nandigam
Narasannapeta
Palakonda
Palasa
Pathapatnam
Polaki
Ponduru
R.amadalavalasa
Rajam
Ranasthalam
Santhabommali
Santhakaviti
Saravakota
Sarubujjili
Seethampeta
Sompeta
Srikakulam
Tekkali
Vajrapukotturu
Vangara
Veeraaghattam