Karnataka State Schools---Chamarajanagara District Schools.

Chamarajanagara district schools- block-wise

Chamarajanagara district is located in the state of All Schools in Karnataka, India. Chamarajanagara district Schools are divided in to block wise. The following are the blocks in Chamarajanagara. Follow the links to find the schools in Chamarajanagara.

Blocks in Chamarajanagara district:

Chamaraja Nagar
Gundulpet
Hanur
Kollegal
Yelandur