Uttar-Pradesh State Schools---Ambedkar-Nagar District Schools.

Ambedkar-Nagar district schools- block-wise

Ambedkar-Nagar district is located in the state of All Schools in Uttar-Pradesh, India. Ambedkar-Nagar district Schools are divided in to block wise. The following are the blocks in Ambedkar-Nagar. Follow the links to find the schools in Ambedkar-Nagar.

Blocks in Ambedkar-Nagar district:

Baskhari
Bheeti
Bhiyaon
Jahangirganj
Katehari
Tanda Town Area