Uttar-Pradesh State Schools---Allahabad District Schools.

Allahabad district schools- block-wise

Allahabad district is located in the state of All Schools in Uttar-Pradesh, India. Allahabad district Schools are divided in to block wise. The following are the blocks in Allahabad. Follow the links to find the schools in Allahabad.

Blocks in Allahabad district:

Bahariya
Chaka
Dhanupur
Handia
Holagarh
Jasara
Karchhana
Kaudihar I
Kaudihar Ii
Koraon
Koundhiara
Manda
Mauaima
Meja
Nagar Chhetra
Phoolpur
Pratap Pur
Shankar Garh
Soram
Uruwa